Privacy Policy

TIJDENS BROWSEN OP DE WEBSITE

 In geval van eenvoudige toegang tot onze website hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken. Hiertoe verzamelen en gebruiken wij uitsluitend gegevens zonder persoonlijke verwantschap zoals uw internetdienstverlener. Deze gegevens worden alleen geanalyseerd om ons aanbod te verbeteren en kunnen niet worden gebruikt om aan uw persoon te koppelen.

Voorts houden wij een log bij van de IP-adressen van de toegang verzoekende computer totdat het protocolbestand automatisch wordt verwijderd. Het IP-adres wordt uitsluitend geanalyseerd in geval van een aanval op onze netwerkinfrastructuur.

 

TIJDENS REGISTRATIE

 Als u toegang tot onze webwinkel wenst te verkrijgen dan vragen wij u om zich te registreren. Wij vragen u om enkele gegevens voor deze registratie zoals:

-          Voor- en achternaam

-          Bedrijfsnaam

-          Adres

-          E-mailadres

-          Land

-          Telefoonnummer

-          Btw- of ander belastingregistratienummer

-          Taal

Nadat uw registratie is geaccepteerd zullen wij u van een gebruiksnaam en wachtwoord voorzien, het wachtwoord dient u te wijzigen voor uw eigen veiligheid.

Door ons de verzochte persoonsgegevens te verschaffen gaan wij ervan uit dat u instemt met het door ons verzamelen en gebruiken daarvan voor de specifieke hieronder aangeduide doelstellingen.

Wij gebruiken de door u verschafte persoonsgegevens alleen voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van uw bestelling.

 

NIEUWSBRIEVEN

 Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het regelmatig aan u toezenden van nieuwsbrieven. U kunt zich op ieder moment afmelden door middel van de link die u aan het eind van iedere nieuwsbrief kunt vinden of door een e-mail te zenden naar  info@garuda.be

 

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

 Tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven zullen wij uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden aan derden verkopen of verhuren. Dit is niet van toepassing in geval van een wettelijke verplichting of indien noodzakelijk voor de handhaving van onze rechten, in het bijzonder onze rechten voortkomend uit een overeenkomst met ons.

Gegevens worden overgedragen aan het afleverbedrijf voor zover dit noodzakelijk is voor het transport. Voor het behandelen van betalingen dragen wij betalingsgegevens over aan de geautoriseerde bankinstelling.

Als onze winkel door een ander bedrijf wordt verkregen of fuseert met een ander bedrijf dan kunnen uw gegevens aan de nieuwe eigenaren worden overgedragen zodat wij door kunnen gaan met het verkopen van producten aan u.

 

VERZOEK OM INFORMATIE, RECTIFICATIE EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS

 U heeft het recht om gratis de gegevens die over u zijn opgeslagen te raadplegen en u heeft dientengevolge recht op rectificatie, verwijdering of blokkering van uw gegevens. Zend uw schriftelijke verzoek met duidelijke identificatie naar het volgende adres: Garuda BVBA, wervikstraat 57, 8930 Menen, België of per e-mail naar info@garuda.be

 

GEGEVENSBEVEILIGING

 Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de in de gebruikstak gebruikelijke beste praktijken om zeker te stellen dat uw gegevens niet oneigenlijk verloren raken of worden misbruikt, toegang toe wordt verkregen, worden geopenbaard, gewijzigd of vernietigd. Alle gegevens worden door middel van 128 bit SSL-encryptie overgedragen.

COMMUNICATIE

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die we kunnen opvragen zijn; naam, voornaam, telefoon, adres, taal en e-mailadres. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Garuda BVBA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

 Om een bezoek aan onze website een aangename ervaring te maken en om bepaalde features te activeren maken wij op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Sommige cookies die wij gebruiken worden na het afsluiten van de browsersessie verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen. U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat u wordt geïnformeerd over het opslaan van cookies. U kunt dan besluiten over het opslaan van cookies en bepaalde cookies in bepaalde gevallen uitsluiten. Als u geen cookies accepteert dan kan dit tot functionele beperkingen van onze website leiden.

 

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, voor het gebruik van onze diensten en communicatie, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

MEERDERJARIGHEID

 Door gebruik van deze site te maken verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid van toepassing in de staat of het land waar u woonachtig bent heeft bereikt en u geeft ons toestemming gebruik van deze site door minderjarige personen te uwer laste toe te staan.

 

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

 Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen; raadpleeg het derhalve regelmatig. Wijzigingen en toelichtingen treden onmiddellijk na het plaatsten daarvan op de website in werking. Als wij materiële wijzigingen in dit beleid maken dan stellen wij u daar hier van op de hoogte zodat u weet welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze, waar van toepassing, gebruiken en/of openbaren.

 Deze gegevensbeschermingsverklaring is van kracht, d.d. 14/05/2018.

Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie